หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
   
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
"เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
  พันธกิจ
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
  การพัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้า
  การพัฒนาบูรณะระบบประปา
  การพัฒนาบูรณะระบบการจราจร
  การพัฒนาระบบผังเมืองรวม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  การพัฒนาส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม
  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
  การพัฒนาสถานที่พักผ่อน และสวนสาธารณะ
  การพัฒนา ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนา บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนา เฝ้าระวังทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
  การพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การพัฒนา รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนา ส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและพาณิชยกรรม
  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
  การพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร
  การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
  การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 739,939 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10