หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
   
  โครงสร้างองค์กร
   
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
รองนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.   เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนโยบายและแผน
- ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- ฝ่ายกฎหมายและคดี
- ฝ่ายเทศกิจ
- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
   
   
 
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ฝ่ายแผนที่ภาษี
   
   
   
   
   
 
- ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง
- ฝ่ายควบคุมอาคาร
- ฝ่ายผังเมือง
- ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
- ฝ่ายบริหารการศึกษา
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
   
 
- ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายรักษาความสะอาด
- ฝ่ายควบคุมโรค
   
   
   
   
 
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชน
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 08-5517-1991
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 683,407 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10