หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ
   
  โครงสร้างองค์กร
   
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
รองนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.   เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   
   
 
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
   
   
   
 
- ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
- ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- ฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
  กองยุทธศาสตร์แลงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
- ฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
   
 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   
   
   
 
- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
- ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   
   
   
 
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 02-461-8076-9
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 739,999 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10