หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
   
  ข่าวสาร
   
  
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดในสัดส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8(6) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือก ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงโดยให้คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในการประชุมประชาคมท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในสัดส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จึงได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งที่ 3/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (ชั้น 3)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนตำบลในคลองบางปลากดเข้าร่วมประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 11.59 น. โดย คุณ รวิภา พันธ์บุญเกิด

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 898,338 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10