หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     


[ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 38 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณโค้งโรงนม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลใ [ 22 มิ.ย. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
สป0023.2/ว2669 สป0023.2/ว2669 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.1/ว540 สป0023.1/ว540 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม Place of Justice  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว2645 สป0023.3/ว2645 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว529 สป0023.5/ว529 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว528 สป0023.3/ว528 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.4/ว527 สป0023.4/ว527 ลงวันที่ ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ [ แนบ1 ]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.2/ว530 สป0023.2/ว530 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.1/ว532 สป0023.1/ว532 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว531 สป0023.3/ว531 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจเด็กนักเรียนในสังกัด เพื่อวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีน  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว2637 สป0023.3/ว2637 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว2636 สป0023.3/ว2636 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.2/ว2628 สป0023.2/ว2628 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว524 สป0023.5/ว524 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสม  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว525 สป0023.5/ว525 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว521 สป0023.3/ว521 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว522 สป0023.3/ว522 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว523 สป0023.3/ว523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว526 สป0023.3/ว526 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว2617 สป0023.3/ว2617 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว2582 สป0023.3/ว2582 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการอำเภอนำร่อง (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข) แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญร่วมดาวน์โหลด (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 267 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลาก [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมคณะกรรมาการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคล [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ในคลองบางปลากด เรื่อง การขยายเวลาระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 64 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 64 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ในคลองบางปลากด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 64 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 23 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณโค้งโรงนม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลใ [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณโค้งโรงนม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลใ [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 10 ชุด [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 10 ชุด ด้วย [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 10 ชุด ด้วย [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยคู่สร้าง-คู่สม 2/2 หมู่ที่ 12 ตำบลในคลอ [ 21 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซม Guard Rail ถนนคู่สร้าง-โค้งสน หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางป [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองพระราม หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายเฉลิม พรมมาณ บ้านเลขที่ ๓๙/๒ [ 15 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 50 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 15 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๙๘๒ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]อบต.ในคลองบางปลากด จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สล็อตเว็บตรง ปลอดภัย มั่นคงสูงสุด แตกได้ 100% สล็อตแตกดี (24 มิ.ย. 2565)    อ่าน 3  ตอบ 0  
วิธีการขอรับถังขยะ (17 มิ.ย. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูลสรุปผลการประชุมสภา อบต.ในคลองฯวันศุกร์ที่11 มีนาคม สรุปเงินช่วยเหลือ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 292  ตอบ 4  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 833,650 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]