หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     


[ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 65 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 121 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 85 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 81 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]



ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดื [ 23 พ.ย. 2565 ]



ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดื [ 23 พ.ย. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
สป0023.4/ว1039 สป0023.4/ว1039 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายเพื่อแต่งตั้งเป้นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1038 สป0023.3/ว1038 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1037 สป0023.3/ว1037 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1036 สป0023.3/ว1036 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว4711 สป0023.3/ว4711 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.6/ว4709 สป0023.6/ว4709 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว4710 สป0023.5/ว4710 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.6/ว4691 สป0023.6/ว4691 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.6/ว5689 สป0023.6/ว5689 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว924 สป0023.5/ว924 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว4690 สป0023.3/ว4690 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว4692 สป0023.3/ว4692 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว1029 สป0023.5/ว1029 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1013 สป0023.3/ว1013 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว1031 สป0023.5/ว1031 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1012 สป0023.3/ว1012 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว1030 สป0023.5/ว1030 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1011 สป0023.3/ว1011 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.5/ว1032 สป0023.5/ว1032 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
สป0023.3/ว1008 สป0023.3/ว1008 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรป  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.ในคลองบางปลากด สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร แ [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.ในคลองบางปลากด องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด แจ้งหยุดให้บริการประชาชน (หยุดราชการ) ในวันท [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลา [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.ในคลองบางปลากด การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ป [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.ในคลองบางปลากด เอกสารการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแ [ 17 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.ในคลองบางปลากด การประกวดนางนพมาศตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ. [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 991 
อบต.ในคลองบางปลากด การประกวดกระทงตามโครงการจัดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 579 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) และมอ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดื [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดื [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 1 โครงการ 4-5 หมู่ที่ 4 ตำบล [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างปรับปรุงหลังคาแบบเมทัลชีท หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ ๑ โครงการ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบในค [ 21 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคู่สร้าง หมู [ 21 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๘๘๙ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๗๕ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกรา [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกรา [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองสุรพล หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสุข ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองตาฟ้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดื [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยครูแจ่ม หมู่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด โครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคู่สร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปล [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๗๙๒๑ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๐๗๖ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]
   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามค่าบริการ ขอใช้สนามกีฬาต.ในคลองบางปลากด (9 พ.ย. 2565)    อ่าน 41  ตอบ 1  
ถนนในซอยร่วมพัฒนาเมื่อไหร่จะทำเสร็จ (31 ต.ค. 2565)    อ่าน 194  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2565)    อ่าน 6551  ตอบ 21  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 930,246 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]