หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
อบต.ในคลองบางปลากด
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวในคลองบางปลากด
สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
ในตำบลในคลองบางปลากด
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของชาวในคลองบางปลากด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
และสร้างรายได้ในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
อบต.ในคลองบางปลากด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
 
ติดต่อ อบต.ในคลองบางปลากด โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
     


[ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 52 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
   
 
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลในคลองบาง [ 18 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลในคลองบาง [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
   
 
   
 
สป0023.2/ว3425 สป0023.2/ว3425 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว3429 สป0023.3/ว3429 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ)  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว720 สป0023.4/ว720 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว719 สป0023.4/ว719 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.4/ว718 สป0023.4/ว718 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นบุคคล  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว721 สป0023.3/ว721 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว722 สป0023.3/ว722 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง กรรมสิทธิ์ถนนในที่ดินวัน  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว717 สป0023.2/ว717 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว3404 สป0023.3/ว3404 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว710 สป0023.5/ว710 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว712 สป0023.3/ว712 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว711 สป0023.3/ว711 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว713 สป0023.3/ว713 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว714 สป0023.3/ว714 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว709 สป0023.5/ว709 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
lx0023.4/;3398 สป0023.4/ว3398 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ แนบ1 ]  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว3370 สป0023.2/ว3370 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.3/ว3345 สป0023.3/ว3345 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.5/ว708 สป0023.5/ว708 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
สป0023.2/ว3307 สป0023.2/ว3307 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565ขององค์การบริหารส [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้างตามภารกิ [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศกิจกรรมประดับต้นดอกดาวเรือง จำนวน 20,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพ [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.ในคลองบางปลากด ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญ นรจ.ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ แล [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.ในคลองบางปลากด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.ในคลองบางปลากดลงพื้นที่ชุมชนโครงการ 2 วัดคู่สร้าง หมู่ท [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 201 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรม [ 18 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.ในคลองบางปลากด ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 546 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญร่วมดาวน์โหลด (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 267 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.ในคลองบางปลากด ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลาก [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
อบต.ในคลองบางปลากด ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
อบต.ในคลองบางปลากด การประชุมคณะกรรมาการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคล [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
   
 
   
 


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลในคลองบาง [ 18 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลในคลองบาง [ 18 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน เชิงสะพานและไฟสัญญาณจราจร ถนนสายหลักภายในพื้ [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดรา [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปากบ่อพัก ซอยลุงเหรียญ หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองอีกา หมู่ที่ 3 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วย [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปากบ่อพัก ซอยลุงเหรียญ หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบประธานสภาฯ ขนาด 120 x 160 ซม. สติ๊กเกอร์ติดพลาสวูด 3 มิล พร [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๗๖๓ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองสามแพรก หมู่ที่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองยายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเ [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพ [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคู่สร้าง-คู่สม ๑๗ หมู่ที่ 12 ตำบลในคลองบางปลากด [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 1 โครงการ 4-5 หมู่ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ซ่อมแซมปากบ่อพัก ซอยลุงเหรียญ หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ โครงการ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลในคลองบางปลา [ 15 ส.ค. 2565 ]


อบต.ในคลองบางปลากด จ้างเหมาบำรุงรักษาทางน้ำคลองส่วย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

หมี่กรอบ เค้กกล้วยหอม (ป้าเล็ก)  
 

วัดพระสมุทรเจดีย์ (องค์พระสมุทรเจดีย์)
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ศาลาที่พักรอรถถ.ประชาอุทิศ-คุ่สร้าง (28 ก.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 0  
วิธีการขอรับถังขยะ (17 มิ.ย. 2565)    อ่าน 53  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูลสรุปผลการประชุมสภา อบต.ในคลองฯวันศุกร์ที่11 มีนาคม สรุปเงินช่วยเหลือ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 313  ตอบ 4  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.ในคลองบางปลากด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 862,931 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
[ CLICK ]
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
[ CLICK ]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
[ CLICK ]