หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสารภายใน
Our News
ข่าวสารภายนอก
Network News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
www.naikhlongbangplakot.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ ค่ะ สุจริต โปร่งใส อบต.ในคลองบางปลากดใสสะอาด 2565 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
   
  ประวัติความเป็นมา
   
 
ประวัติตำบล
 
 
ตามความหมายในจดหมายเหตุ มีการเขียนชื่อคลองนี้แตกต่างกันออกไป ชาวบ้านบางคนเขียนว่า คลองบางปรากฏ บ้างก็เขียนว่า คลองบางปลากด แต่ความในจดหมายเหตุที่ทรงบันทึกโดยรัชกาลที่ 5 ทรงบันทึกว่า คลองบางปกด โดยในปัจจุบันใช้คำว่า คลองบางปลากด ในอดีตนั้นบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยามีสองฝากฝั่ง คือ ฝั่งตลาด (เมืองปากน้ำ) กับ ฝั่งคลองบางปลากด สำหรับฝั่งคลองบางปลากดนี้ เป็นคลองสำคัญบนฝั่งขวาของปากแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งคลองบางปลากด สามารถใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง ทางเรือภายในคลองออกสู่ฝั่ง ตลาด (เมืองปากน้ำ)
ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขุดคลองขึ้นมาใหม่คือ คลองสรรพสามิตออกสู่หมู่บ้านโบราณชื่อ บ้านสาขลา ทำให้การสัญจรทางน้ำเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น
ความหมายของคำว่า คลองบางปลากด นั้น เริ่มต้นจากความหมายของ คำว่า คลอง เป็นคำไทยมาจากภาษามอญ แปลว่า ทาง แต่เดิมใช้กันเป็นสามัญที่แปลว่าทางน้ำ โดยเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ ของสัตว์นํ้าจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา และเป็นเส้นทางที่อาศัยการเดินเท้าได้สะดวก จึงมีผู้คนนิยมปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมคลอง เช่น บ้านคลองมอญ ส่วนคำว่า บาง ผู้ชำนาญการทางภาษาเขมรได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่าบาง คือ ชะวากทะเล คลองกับบางจึงมีความหมายที่คล้ายกัน โดยคำว่า บาง มีลักษณะเป็นคลองที่เป็นทางตันและมีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมน้ำที่อยู่ใกล้ทะเล สำหรับคำว่า ปลากด นั้น มีการบันทึกไว้ 3 รูปแบบ คือ ปลากด ปรากฏ และปกด (รัชกาลที่ 5 ทรงบันทึกไว้)
ในอดีตสภาพพื้นที่ของ ตำบลในคลองบางปลากด เป็นพื้นที่ ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเต็มไปด้วยแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากมายทั้ง คลอง คู ลำราง ทำให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยชาวบ้านในพื้นที่เริ่มต้นด้วยการทำเกษตรกรรมตั้งแต่การ ปลูกข้าว แต่สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดทะเลทำให้น้ำท่วมถึง จึงเริ่มเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการ ตัดจาก เพื่อส่งมุงหลังคา เมื่อทรัพยากรดังกล่าวเหลือน้อยลงจึงเริ่มหันมาทำการ ปลูกมะพร้าว เพื่อ ทำเป็นน้ำตาล และเปลี่ยนมาทำ สวนพุทรา และสวนส้ม จนกระทั่งเริ่มมี โรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาในพื้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างมาก เช่น มีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เส้นทางการคมนาคมและการขนส่งที่สะดวกมากขึ้น ฯลฯ
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด แต่เดิมมีสถานะเป็น สภาตำบล ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 9 ถนนโค้งสน-คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 14.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,062.50 ไร่
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
  เจดีย์ สื่อถึง องค์พระสมุทรเจดีย์
  รูปปลากด สื่อถึง สัญลักษณ์ของตำบลในคลองบางปลากด
  แม่น้ำ สื่อถึง สัญลักษณ์ "ลำคลอง"
  สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม
  สีฟ้า สื่อถึง ความสดใสร่มเย็นเป็นสุข
  นกนางนวล สื่อถึง ความอิสระสันติภาพและมิตรภาพ
  ลายไทย สื่อถึง ความเป็นไทย
  ขอบด้านบน สื่อถึง องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
  ขอบด้านล่าง สื่อถึง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  แสงและลายเส้นเคลื่อนไหว สื่อถึง การพัฒนาต่อนเองอย่างยั่งยืน
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 65,343 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 31,328 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94
  หญิง จำนวน 34,015 คน คิดเป็นร้อยละ 52.06
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28,943 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 4,506.41 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และต.บางจาก เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แหลมฟ้าผ่า เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากคลองบางปลากด เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และตำบลบางจาก เทศบาลเมืองลัดหลวง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
และตำบลนาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ตำบลปากคลองบางปลากด
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลแหลมฟ้าผ่า เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวัดยายสี 1,084 1,136 2,220 1,060
2 บ้านคลองมอญ 1,335 1,435 2,770 1,079
3 บ้านบางปลากด 2,370 2,552 4,922 1,735
4 บ้านคลองสามแพรก 5,405 5,911 11,316 4,218
5 บ้านวัดใหม่ 1,440 1,591 3,031 1,210
6 บ้านสามเรือน 1,970 2,050 4,020 1,897
7 บ้านคลองห้าง 1,185 1,239 2,424 1,062
8 บ้านสันติสุข 1,027 1,032 2,059 1,004
9 บ้านคู่สร้าง 2,959 3,180 6,139 2,875
10 บ้านคลองนาเกลือน้อย 9,337 10,468 19,805 10,796
11 บ้านวัดยายสี 552 610 1,162 455
12 บ้านคู่สร้างคู่สม 1,445 1,444 2,889 790
13 บ้านสุขสวัสดิ์ 1,219 1,367 2,586 762
รวม 31,328 34,015 65,343 28,943
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 06-3853-5499
 
สายตรงนายก
โทร : 089-777-7882
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-461-8076-9 โทรสาร : 02-461-8076-9 ต่อ 210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
จำนวนผู้เข้าชม 942,620 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10